Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídky jsou dány časovým harmonogramem vydaným ministerstvem zdravotnictví. Do jednoho roku života rodiče s dítětem navštíví, v rámci preventivních prohlídek, naši ordinaci několikrát. První prohlídka je po návratu z porodnice a je spojena s registrací novorozence. Ve většině případech se  maminky u nás registrují již porodem. Další prohlídky následují ve 14 dnech, 6 týdnech, ve třech měsících, ve čtyřech měsících, v šesti a osmi měsících. Dále je to mezi desátým a jedenáctým měsícem a pak v jednom roce života dítěte. Další preventivní prohlídka následuje v 18 měsících, ve 3,5,7,9,11,13,15 a 17 letech. Mezi 18-19 rokem provádíme u našich pacientů výstupní prohlídku a předáváme je do péče praktického lékaře pro dospělé.

dreamstime_l_11067153Preventivní prohlídky mají svoji specifickou náplň, u nejmenších dětí sledujeme vývoj v oblasti motoriky, smyslový vývoj a rozvoj řeči, posuzujeme hmotnost, výšku, objem hlavy, obvod hrudníku, stav pokožky a celkový vzhled dítěte. Všechny tyto hodnoty se zaznamenávají do zdravotnické dokumentace dítěte. Vyskytne-li se nějaká odchylka, odesíláme rodiče s dítětem ke specialistovi. Ve čtvrtém a pátém měsíci provádíme orientační vyšetření sluchu a zraku, mezi šestým a osmým měsícem kontrolujeme prořezávání mléčného chrupu a rodiče upozorníme na preventivní prohlídku u zubního lékaře. V desátém a jedenáctém měsíci hodnotíme oblast motoriky, rozvoj řeči a ve dvanáctém měsíci schopnost samostatné chůze.

Ve třech letech věku dítěte vyšetřujeme jeho smyslové orgány-zrak a sluch, prověřujeme znalost barev a provádíme celkové fyzikální vyšetření. V pěti letech je nutno posoudit celkovou zralost dítěte. U dětí, které mají v rodině přítomné kardiovaskulární zatížení se vyšetřuje hladina cholesterolu, triglycerolu a HDL cholesterolu. V sedmi, devíti, jedenácti a třinácti letech se hodnotí vývoj pubertálních známek a vyšetření pohybového aparátu. Během těchto prohlídek se provádí i vyšetření štítné žlázy a lymfatických uzlin. Kontroluje se zrak, sluch, barvocit a tlak krve. V tomto období provádíme i pohovor s rodiči o případné volbě povolání. V patnácti letech preventivní prohlídka probíhá stejně jako u předchozích prohlídek, u dívek v tomto věku doporučuje preventivní prohlídku u gynekologa. V sedmnácti letech hodnotíme celkový zdravotní stav včetně návrhu na budoucí studium.

dreamstime_l_31045302V rámci preventivních prohlídek provádíme i očkování, které je státem povinné a vyplývá ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Díky pravidelnému očkování se některá infekční onemocnění podařilo vymýtit. Děti jsou očkovány podle očkovacího kalendáře.

Před každým očkováním rodiče poučíme jakou látkou a proti čemu dítě očkujeme a vysvětlíme jim možné nežádoucí reakce.

Kalendář preventivních prohlídek a povinného očkování

První vstupní prohlídka pro novorozence  se provádí po propuštění z porodnice.

Věk 14 dní preventivní prohlídka a nasazení vitaminu D,

Věk  6 týdnů preventivní prohlídka a I. vyšetření kyčelních kloubů,

Věk  9 týdnů I očkování /hexavakcina a ev. rotaviry, pneumokoky/

Věk  3 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcína, ev. pneumokoky/

Věk 4 měsíce preventivní prohlídka a pokračování očkování /hexavakcina, ev. rotaviry a pneumokoky/

Věk  5 měsíců očkování hexavakcínou III. dávka, ev. pneumokok

Věk  6, 8, 10 měsíců preventivní prohlídka

Věk  1 rok preventivní prohlídka a očkování hexavakcínou IV. dávka, ev. pneumokok

Věk 15 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky I. dávka

Věk 18 měsíců preventivní prohlídka

Věk  21 měsíců očkování spalničky, příušnice, zarděnky II. dávka

Věk  3 roky preventivní prohlídka

Věk  5 let preventivní prohlídka a očkování záškrt, tetanus, černý kašel

Věk  7, 9  let preventivní prohlídka

Věk  10 let přeočkování záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna

Věk  11, 13, 15, 17 let preventivní prohlídka

Věk  19 let preventivní a výstupní prohlídka, nezapomeňte se zaregistrovat se u praktického lékaře pro dospělé

Od věku 3 let noste na každou preventivní prohlídku moč dítěte, zdravotní a očkovací průkaz mějte prosím vždy u sebe, děkujeme.